Cztery ramiona - cztery strony świata.
Lilijka skautowska - igła kompasu, wskazująca harcerzom zawsze właściwą drogę.
Dwie gwiazdki na lilijce - "oczy wilka" - prawo i przyżeczenie harcerskie.
Promienie wokół lilijki - idea ma się rozprzestrzeniać.
Okrąg - figura doskonała; harcerz ma dążyć do doskonałości.
Wieniec dębowy - drzewo doskonałe; siła, męstwo, dowództwo, odwaga.
Trzy żołędzie na wieńcu dębowym - Trzy rozbiory Polski.
Wieniec laurowy - symbol zwycięstwa.
Dwie oliwki - dwie wojny światowe.
Węzeł na wieńcu - braterstwo.
Przestrzeń między laurem a dębem - dla każdego jest miejsce.
Napis "Czuwaj" - gotowość do akcji (zwyczaj średniowiecznych rycerzy na watrach).
Piasek na ramionach krzyża - ilość skautów na ziemi (tyle ile ziaren piasku).


Krzyż harcerski został opracowany przez księdza Kazimerza Lutosławskiego, wprowadzony w 1922 roku.
Wzorowany jest na orderze Virtutii Militarii, ustanowionym przez Poniatowskiego w bitwie pod Zieleńcem.

Trochę o nas...

Galeria
Kontakt
O Nas
W Przyszłości...
Powrót na stronę główną

Techniki harcerskie...

Historia
Samarytanka
Szyfry
Symbolika
Survival

Cała reszta...

Śpiewnik
Nasze Forum
Księga gości