Alfabet Morse'a

 

A A - zot
B Bo - ta - ni - ka
C Co - raz - mo - cniej
D Do - li - na
E Ełk
F Fi - lan - tro - pia
G Go - spo - da
H Ha - la - ba - rda
I I - gła
J Je - dno - kon - no
K Ko - la - no
L Le - o - ni - das
M Mo - tor
N No - ga
O   O - po - czno
P Pe - lo - po - nez
R Re - tor - ta
S Sa - ha - ra
T Tom
U Ur - sy - nów
W Wi - no -  rośl
Y York Hill O - xford
Z Zło - to - li - ce

Liczby

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 

 

 

 

A oto przyrząd do zapisywania tekstu Alfabetem Morse'a. Piszemy w małym okienku, a tekst pojawia się w dużym. Pomiędzy wyrazami i znakami interpunkcyjnymi stawiamy spację. 

Czekoladka

    

              

 

 

Szyfrujemy w ten sposób, że rysujemy najbliższe kreski, które mają styczność z daną literą, a w miejsce litery wstawiamy kropkę.

 

Szyfry sylabowe

 

BI-TW-AO-CH-MU-RY

GA-DE-RY-PO-LU-KI

KA-CE-MI-NU-TO-WY

KO-NI-EC-MA-TU-RY

MA-LI-NO-WE-BU-TY

MO-TY-LE-CU-DA-KI

PO-LI-TY-KA-RE-NU

RA-MZ-ES-NI-LU

 

 

W każdy z powyższych szyfrów jest podzielony na sylaby. Szyfrujemy przepisując drugą literę w sylabie.

Szyfrując np. słowo "ZASTĘP"  szyfrem GADERYPOLUKI piszemy:

Z (niema litery do zamiany)

G (zamiast "A")

S (niema litery do zamiany)

T (niema litery do zamiany)

D (zamiast "E"  ["Ę"])

O (zamiast "P")

 

Trochę o nas...

Galeria
Kontakt
O Nas
W Przyszłości...
Powrót na stronę główną

Techniki harcerskie...

Historia
Samarytanka
Szyfry
Symbolika
Survival

Cała reszta...

Śpiewnik
Nasze Forum
Księga gości